Youri M. De Brabander

Belgia jest niewielkim krajem, liczącym około 11 mln mieszkańców. W 2021 roku  obchodzona była 100 rocznica ustanowienia unii gospodarczej i monetarnej łączącej Belgię i Luksemburg, powołanej 1921, a to dało podwaliny stworzenia Beneluksu. Warto podkreślić, że w Belgii znajduje się wiele instytucji Unii Europejskiej oraz międzynarodowych.

Belgijski system polityczny jest skomplikowany. Poza takimi instytucjami jak konsulaty czy ambasady, na świecie funkcjonują również Przedstawicielstwa Flandrii oraz Walonii. Za jedną z najważniejszych zasada belgijskiej polityki zagranicznej stanowi dbałość o kwestie zewnętrzne i wewnętrzneIstotne jest, że de facto trudno ustalić co jest kompetencją którego regionu czy instytucji zagranicznej. Polityka zagraniczna nie jest wyłączną domeną. Belgia, jako państwo federalne ma swoje problemy związane właśnie z ustrojem, ale także z podziałami językowymi (flamandzki, holenderski, niemiecki). Mieszkańcy Flandrii długo zabiegali o autonomię kulturalną (np. uniwersytety w języku flamandzkim). Ponadto każdy region specjalizuje się w innym sektorze przemysłu. Stąd dla mieszkańców Walonii, którzy w dużej mierze zajmowali się górnictwem oraz produkcją broni, ważne było uzyskanie autonomii ekonomicznej. Dlatego też te wewnętrzne problemy i kolejne etapy organizacji państwa wymuszają na Belgii tak skomplikowany system reprezentacji za granicą.

Drugą zasadą polityki belgijskiej zagranicznej jest brak hierarchii pomiędzy rządem federalnym a władzami regionalnymi. Dobrym przykładem jej działania było podjęcie decyzji na poziomie państwowym o lockdownie związanym z rozpoczynającą się pandemią koronawirusa. Po jej ogłoszeniu minister-prezydent podjął decyzję o rozluźnieniach restrykcji związanych z przemieszczeniem.

Jeśli chodzi o rozwój osobisty i pracę w sektorze prywatnym lub publicznym, poza dobrym wykształceniem warto zainwestować w doświadczenie. W Belgii istnieje wiele możliwości odbycia praktyk lub staży, zarówno w kraju jak i w zagranicznych placówkach. Takie opcje są dostępne nie tylko dla belgów, lecz także dla osób z zagranicy. Dzięki zaangażowaniu wyrażonemu w ten sposób można reprezentować również swój kraj, poznając system działania Belgii lub organizacji międzynarodowych, takich jak NATO. Co warto podkreślić, praktyka jest niezwykle potrzebna i pomaga w dalszym rozwoju zawodowym, gdyż poprzez zdobywanie doświadczenia w międzynarodowym środowisku można się bardzo wiele nauczyć i strać się atrakcyjniejszym dla potencjalnego pracodawcy. Ponadto pozwala to poznać siebie i swoje możliwości, co w przyszłości może się przełożyć na decyzje dotyczące wyboru zatrudnienia. Zaangażowanie się na wczesnym etapie w dany sektor pozwala także na rozbudowę swojej sieci kontaktów, co wpływa na dywersyfikację możliwości. Ciężka praca i sumienność stanowią niezwykle ważne atuty, które należy rozwijać po to, by w przyszłości umieć wybierać odpowiednie miejsce na rozwój swojej kariery.

Działanie sfinansowane ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030