Spowolnienie tempa pandemii wywarło znaczący wpływ na kondycję finansową przedsiębiorstw i miejsca pracy.  

Na całym świecie przedsiębiorstwa – zwłaszcza mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie  znajdują się pod silną presją, a ponad połowa z nich albo zalega z płatnościami, albo prawdopodobnie wkrótce doświadczy problemów z terminową spłatą swoich zobowiązań. 

Badanie Banku Światowego  Business Pulse Surveys pokazuje, że wiele  firm zatrzymało pracowników, mając nadzieję na utrzymanie ich na pokładzie w trakcie wychodzenia z kryzysu. 

Ponad jedna trzecia firm zwiększyła wykorzystanie technologii cyfrowych w celu dostosowania się do kryzysu, a sprzedaż firm spadła aż o połowę w czasie kryzysu, zmuszając je do redukcji godzin pracy i płac. Większość firm – zwłaszcza mikroprzedsiębiorstwa i małe firmy w krajach o niskich dochodach – doświadcza trudności z dostępem do wsparcia publicznego, które mogłoby pomóc im w wychodzeniu z kryzysu.

Działanie sfinansowane ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030