Agnieszka Homańska

Wiele organizacji studenckich, w ramach stowarzyszeń czy kół naukowych, istnieje na uniwersytetach. Niektóre działają pod konkretną jednostką, inne łączą kilka placówek, jeszcze inne mają jedynie swoje uniwersyteckie afiliacje, Dołączenie do takiego ciała może wydawać się trudne, a utworzenie nowego — niemożliwe. Zdecydowanie i pierwsza, i druga rzecz nie są prawdą. Organizacje tego typu pozwalają poznać ludzi. Nie tylko specjalistów, lecz także inne osoby z akademickiego grona, z którymi można się rozwijać i tworzyć nowe pomysły, inicjatywy itd. Ponadto jest to szansa na poznanie międzynarodowego społeczeństwa. Jeśli ktoś chce założyć lub dołączyć do już istniejącej organizacji — warto. Będzie trudno — ale z pewnością się opłaci.

Aby inicjatywa okazała się sukcesem, przede wszystkim należy angażować się w coś, co nas interesuje. Jako najważniejsze, należy wyróżnić następujące elementy: 1. harmonogram 2. partnerzy 3. fundusze 4. identyfikacja graficzna 5. komunikacja 6. media społecznościowe 7. promocja. Ta ,, szczęśliwa siódemka” jest pomocna nie tylko przy inicjatywie czy organizacji, ale także w rozwoju zawodowym. Umiejętność pracy z deadline’ami pozwala zaplanować efektywnie pracę. Partnerzy i pieniądze po prostu ułatwiają nam działalność. Wszyscy wiemy, że pieniądze nie rosną na drzewie. Dzięki partnerom będzie nam je łatwiej zdobyć Identyfikacja graficzna to kwestia tego, że ludzie lepiej zapamiętują grafiki niż słowa. Komunikacja jest niezbędna, bo pozwala na dobre skoordynowanie projektów oraz ominięcie wielu problemów po drodze. Promocja pozwala pokazać to, co się robi.

Warto pamiętać, że międzynarodowe środowisko daje nam wiele możliwości, takich jak wymiana studencka Erasmus czy praktyki zagraniczne w ramach programu Erasmus +. Nie tylko stanowią one szansę na nauczenie się czy doszlifowanie języka obcego, są także możliwością na poznanie zagranicznego programu oraz metody nauczania. Poza Erasmusem istnieją także inne wymiany,  np. w ramach organizacji studenckich. Dzięki nim można poznać ludzi z innych krajów, a to z kolei przedstawia nam nowe perspektywy, Ponadto Parlament Europejski organizuje płatne staże, które pozwalają na zrozumienie tego, jak działa Unia Europejska i jej instytucje. Należy podkreślić, że angażowanie się w tego typu progamy — szczególnie związane z Unią – 2022 – pozwala na rozwój osobisty oraz zawodowy, a także na budowę nowych znajomości.

.Działanie sfinansowane ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030