Anna Sobieraj

W ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy, z powodu pandemii  rynek pracy zmienił się zdecydowanie. Aby o tym mówić, należy go jednak podzielić na kilka sektorów, gdyż różne branże odczuły różne zmiany. Zahamowanie gospodarcze było widoczne szczególnie w gastronomii czy hotelarstwie oraz skutkowało wieloma zwolnieniami, co  kolei wymagało przebranżowienia się pracowników. Z drugiej strony należy zwrócić uwagę na sektor technologiczny — IT, usługi internetowe, w których był duży popyt na stanowiska pracy. Drugi rok pandemii sprawił, że sytuacja na rynku pracy ustabilizowała się. Ważne jest to, że pracodawca musiał bardzo szybko wdrożyć nowe rozwiązania, tak, by przyciągnąć nowych pracowników. Istotnym elementem funkcjonowania stała się praca zdalna i jej wdrażanie. Dużą uwagę przywiązywano do zapewnienia miejsca pracy, bezpieczeństwa, a także zachowania balansu praca-życie. Pracodawcy w Polsce dość dobrze z tym sobie poradzili. Ponadto, dla części pracowników praca zdalna okazała się bardziej efektywna. Co więcej, część firm zdecydowało się na wprowadzenie pracy rotacyjnej, by umożliwić pracownikom dobre funkcjonowanie.

Proces rekrutacyjny zmienił się także wskutek pandemii. Dużo większą wagę zaczęto przykładać do kandydata, biorąc pod uwagę fakt, iż rozmowy również odbywały się zdalnie. Co ważne, proces ten nie uległ obniżeniu jakości, jeśli został przeprowadzony z należytą dbałością i zaangażowaniem ze strony rekruterów.

Najwięcej osób szukających pracy na cito, np. w branży produkcyjnej, to wspomniani już pracownicy sektora gastronomiczno — hotelarskiego. Brak konkretnego doświadczenia spowodowany przymusowym przebranżowieniem nie stanowił dużego problemu, ponieważ ogólne charakterystyki dawnych i nowych zajęć, jak chociażby zmianowość, pozwalały na szybsze wdrożenie się w nowe środowisko czy zadania. Ponadto, brygadowy system pracy pozwalał szybciej przyuczać się tym pracownikom.

Na pewno nie jest możliwa alokacja pracowników idealnie względem istniejących wakatów. Rynek pracy zmienił się — tak, gdzie nastąpiły zahamowania, w innych — pojawiły się wzrosty zapotrzebowania. Przykładem jest praca w restauracji oraz praca kurierska. Szczególny nacisk położono na bezpieczeństwo pracy oraz wynagrodzenie. Młodzi ludzie są zainteresowani ofertami zaczynającymi się od 4500 zł netto. Równie istotna jest kwestia elastyczności pracodawcy i zatrudnienia oraz  możliwości rozdziału pracy od życia prywatnego. Żeby zredukować koszty stałe, pracodawcy zaczęli korzystać z możliwości zaoferowania pracy tymczasowej, która jest świetnym rozwiązaniem w niepewnych czasach pandemicznych. Pozytywnym zaskoczeniem może być zatem tak szybkie przystosowanie się do nowej rzeczywistości.

Na rynku dostępne jest wiele ofert w sektorze usługowym czy wyżej wspomnianych ofert pracy tymczasowej, Jednakże zaobserwować można brak pracowników wykwalifikowanych, Są to przede wszystkim specjaliści ,,z fachem w ręku”, czyli dekarzy, elektryków, automatyków. Są to bowiem zawody trudne i wymagające dużego doświadczenia. Ponadto są to zawody, których nie da się wykonywać zdalnie.

Praca zdalna znalazła szerokie grono zwolenników ze względu na spokój i wygodę oraz zmniejszenie wymuszonej mobilności. Po powrocie do pracy stacjonarnej na popularności zyskał hybrydowy model pracy -kilka dni w domu, kilka w biurze. Istotne jest w tym wypadku wysokie zaufanie pracodawców do pracowników oraz uregulowanie tej kwestii w przyszłości. Warto dodać, że w 2021 r. wyraźny był, pomimo pandemii, wzrost zainteresowania wyjazdami zagranicznymi, spowodowany niezadowoleniem z pracy w Polsce, inflacją oraz ogólną chęcią zmiany. Najczęściej wybieranym kierunkiem są Niemcy, przede wszystkim ze względu na wysokie wynagrodzenia oraz bliskość geograficzną.

Pracodawcy uzależniają proces zachęcania potencjalnych pracowników od stanowiska, jakie oferują.  Połowa pracodawców deklaruje wzrost wynagrodzeń  najbliższym roku. Poza pieniędzmi, dla szukających zatrudnienia ważne są opinie pracodawcy, w szczególności szczerość, sumienność, nadgodziny, dodatki czy premie.

Działanie sfinansowane ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030