W literaturze wyróżnia się trzy podejścia do problemu kryzysu finansowego w rozumieniu trudności finansowych i niewypłacalności, tj. niewypłacalność ekonomiczną, techniczną i upadłościową. Niewypłacalność ekonomiczna wiąże się z naruszeniem podstawowych czynników decydujących o kształtowaniu wartości przedsiębiorstwa zarówno w rozumieniu wartości ekonomicznej (ekonomicznej wartości dodanej), jak i wartości rynkowej. Zachęcamy do lektury raportu ekspertów naszej Fundacji.

Działanie sfinansowane ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030