Agnieszka Orłowska

Wprowadzenie do kampanii promocyjnych on-line

Wykorzystywanie Internetu, jako instrumentu marketingowego jest na ogół zrozumiałe. Cyberprzestrzeń daje bowiem nie tylko olbrzymie, ale też i atrakcyjne dla podmiotów gospodarczych możliwości. Wskazać tutaj należy, między innymi, na szansę stosunkowo łatwego dotarcia do praktycznie niezliczonej grupy odbiorców, mogących stać się potencjalnymi klientami. 

Instrumentem, który jest od lat wykorzystywany przez podmioty gospodarcze chcące zaistnieć w świadomości globalnej społeczności jest Internet. Medium to stało się ulubionym obszarem dla przeprowadzania marketingowych, promocyjnych i reklamowych działań. Wykorzystanie Internetu dla celów marketingowych dało początek marketingowi elektronicznemu. Dla jego określenia używa sią także terminów: e-marketing, marketing internetowy, cyber marketing, digital marketing.

Dodać należy, że atrakcyjności marketingowi elektronicznemu przysporzyło powstanie i rozwój mediów społecznościowych. To one sprawiły, że użytkownicy globalnej sieci stali się nie tylko odbiorcami, ale także aktywnymi współtwórcami marketingowych działań. Nikt tak bowiem nie przysłuży się przedsiębiorstwu w rozpowszechnianiu informacji o jego produktach, usługach, jak internetowa społeczność skupiona wokół marki, organizacji. 

 Potrzeba zaangażowania internetowej promocji w działalność przedsiębiorstwa została bardzo jaskrawo rynkowo potwierdzona przez pandemię koronawirusa. Wraz z jej początkiem większość działalności handlowo-usługowych znalazła miejsce w cyberprzestrzeni, a sama internetowa promocja, cyber marketing zyskały impuls dla swego rozwoju. Oczywistym jest, że funkcjonujące w Internecie podmioty gospodarcze, stając w szranki z konkurencją, starają się jak najefektywniej siebie wypromować. To przecież od ich e- marketingowych, e- promocyjnych działań zależy, czy zostaną one zauważone i docenione przez konsumentów.

Szeroko rozumiana promocja internetowa wykorzystuje liczne zalety Internetu. Wskazać należy na takie walory, jak: dostępność, zasięg, bogata ilość instrumentów, niskie koszty prowadzenia marketingu – oczywiście w porównaniu do tradycyjnych rozwiązań. Dodać należy, że e-promocyjne działania zostały wzmocnione rozpowszechnieniem różnorodnych urządzeń mobilnych, przede wszystkim smartfonów. Budowanie aplikacji mobilnych jest już dla wielu podmiotów gospodarczych czymś oczywistym. Użycie przez konsumenta aplikacji mobilnej likwiduje dystans pomiędzy nim, a przedsiębiorstwem. W ten sposób podmiot gospodarczy w błyskawicznym czasie informuje o swoich ofertach, czy aktualnych promocjach, uzyskując jednocześnie wiedzę o preferencjach konsumentów.

Możliwości prowadzenia kampanii promocyjnych on-line jest bardzo wiele. Oczywiście, że pierwszą z nich jest stworzenie przez przedsiębiorstwo strony internetowej, będącej już nie wizytówką, ale często świetnie zorganizowanym i zaprojektowanym sklepem internetowym. 

Więcej niż dobre promocyjne możliwości oferuje przedsiębiorstwom Google, ze wskazaniem na Google Ads. W tabeli 1. zaprezentowano rodzaje kampanii, z których może skorzystać przedsiębiorstwo.

Tabela 1. Rodzaje kampanii Google Ads

Nazwa kampaniiCharakterystyka
SEM  (Search Engine Marketing)w wyszukiwarce GoogleSą to linki sponsorowane. Ich rozliczane następuje w modelu PPC (Pay Per Click). Są to formy reklam tekstowych. Pojawiają się nad i pod wynikami wyszukiwania. Po wpisaniu w Google konkretnego słowa kluczowego odbiorca ma styczność z tym rodzajem promocji.
Google Display NetworkJet to forma promocji zawierającej zarówno tekst, jak i grafikę. Może to być e-baner, który pojawia się na górnych częściach odwiedzanych przez internautę witryn.
Kampanie produktowe Google – zakupy Google (Google Merchant).Ta forma promocji łączy w sobie tekst, grafikę i informacje o cenach, czy walorach produktu. Produkty przedsiębiorstwa  pojawiają się w momencie, kiedy internauta zada pytanie w wyszukiwarce.
Kampanie inteligentne (Smart)Ten rodzaj kampanii przypisany jest reklamom produktowym. Wykorzystane są tutaj: automatyzacja i wyniki zbieranych przez Google danych. Kampanie inteligentne bazują na automatycznym tworzeniu i kierowaniu reklam. Celem jest tutaj zyskanie jak najwyższej konwersji.
Kampanie wideo w serwisie YoutubeKampanie tego rodzaju dotyczą materiałów filmowych. Mogą być one umieszczane na różnych kanałach serwisu YouTube. Jest to interesująca, w kontekście niewielkich kosztów, alternatywa dla tradycyjnych kampanii telewizyjnych.
Kampanie remarketingowe „śledzące”Jest to doskonałe rozwiązane dla promocji on-line. Umożliwia ono dotarcie do osób, które wcześniej zainteresowały się produktem – ofertą danego przedsiębiorstwa, jednakże nie podjęły decyzji o zakupie. Dzięki działaniom marketingowym dany produkt „podąża” za konsumentem w innych obszarach sieci.

Źródło: opracowano na podstawie: G. Mazurek (red.), E-marketing, Poltext, Warszawa 2018, s. 275 i n.

Skorzystanie przez przedsiębiorstwo z możliwości promowania się w Google jest atrakcyjne. Właściwości instrumentów Google Ads sprawiają, że przedsiębiorca zyskuje szansę błyskawicznego dotarcia do potencjalnych nabywców. Dzieje się to natychmiast po uruchomieniu danej kampanii. Wartością tego typu rozwiązań jest również możliwość określenia odpowiedniej grupy docelowej, do której kierowana będzie oferta. 

Korzystając z dobrodziejstw promocji Google Ads, istnieje możliwość wykorzystania bezpłatnego instrumentu analitycznego Google Analitycs, czy już bardziej zaawansowanych i płatnych możliwości typu Majestic[1]. To dzięki nim istnieje możliwość ciągłego monitorowania kampanii promocyjnych. Sprawdzane są m.in. zasięgi, czy czas aktywności odbiorców. Zaangażowanie narzędzi analitycznych pozwala na podjęcie np. działań korygujących promocję, czy też jej dalszą kontynuację. 

W kontekście promocji on-line pamiętać również należy o mediach społecznościowych, które są kolejnym i wciąż rozwijającym swe obszary oddziaływania instrumentem dającym nowe szanse na wypromowanie on-line przedsiębiorstwa.

Przykładem może być Facebook, który traktowany jest jako jedno z efektywniejszych instrumentów marketingowych. Posiadanie na nim firmowego konta jest już czymś oczywistym. Nawiązanie bowiem bezpośredniej relacji z odbiorcami jest największą wartością marketingu prowadzonego w obszarze mediów społecznościowych. Tzw. social media marketing pozwala na wypromowanie on-line przedsiębiorstwa nie tylko w szybki sposób, ale też angażujący relatywnie niskie budżety. 

Założenie konta firmowego na Facebooku (fun page) nie jest skomplikowane, a sam proces, krok po kroku, jest zademonstrowany na jego oficjalnym koncie.

            Przedsiębiorstwo, które zdecyduje się na zaangażowanie tego medium w swoje działania promocyjne, zyskuje szereg korzyści. Wskazać tutaj należy na możliwość pozyskania na globalną skalę nowych klientów i utrzymanie relacji z klientami dotychczasowymi. Przedsiębiorca zyskuje efektywną możliwość zbudowania bliskich relacji z odbiorcami, nawiązując tym samym z nimi bezpośredni dialog i więź, co przełożyć się może na stworzenie społeczności wokół siebie. Zaangażowani klienci, głoszący w sieci pochwały i dobre opinie o produktach danego przedsiębiorstwa są jego najlepszą reklamą. Pozytywne opinie są samonakręcającą się promocją on-line.

            Intersującym rozwiązaniem, w kontekście konta firmowego, jest też możliwość zaangażowania w budowanie dialogu z odbiorcami chatbota, co przyczynia się do natychmiastowej reakcji na komentarze, czy pytania klientów. 

            Przedsiębiorca posiadający omawiane konto firmowe może skorzystać z instrumentu Facebook Ads (Business Manager) , czyli z panelu reklamowego. Dzięki niemu może rozpowszechniać i sprawdzać zasięg reklam. Zyskuje ponadto możliwość skorzystania z różnych reklamowych formatów, w tym z promowania postów, sprawdzając i monitorując przy tym ich zasięg oraz reakcje odbiorców. Dzięki tym instrumentom można też, co jest bardzo ważne przy prowadzeniu promocji on-line, określić optymalną grupę docelową. Natomiast skuteczność swoich działań promocyjnych przedsiębiorca zmierzy korzystając z instrumentu analitycznego – piksela Facebooka.

            Bezapelacyjnie, przedsiębiorstwo, które funkcjonuje w przestrzeni Facebooka ma szansę na zwiększenie swojej sprzedaży, równocześnie budując świadomość swojej marki wśród globalnej społeczności. Pamiętać jednak należy, że tylko sprawnie, dynamicznie prowadzone konto firmowe, kierujące ofertę do dobrze spozycjonowanej grupy docelowej sprawi, że przedsiębiorstwo zbuduje swój pozytywny wizerunek, tak bardzo potrzebny przy budowaniu ekonomicznego sukcesu.

            Omawiając promocję on-line podkreślić należy, że dysponuje ona wielką ilością instrumentów. Jednakże, z których skorzysta przedsiębiorstwo, zależy od jego potrzeb, grupy docelowej do której kieruje swoją ofertę, czy też możliwych do poniesienia kosztów. Te ostatnie, w porównaniu do wydatków na tradycyjne kanały marketingowe, takie jak telewizja, czy radio, są niezaprzeczalnie niższe. Możliwe jest bowiem takie zaangażowanie instrumentów promocji on-line, że koszty jej prowadzenia nie muszą być uciążliwe dla przedsiębiorcy. 


[1] Majestic umożliwia sprawdzenie i przeanalizowanie ruchów SEO (Search Engine Optimization – pozycjonowanie www) na badanej witrynie.

Działanie sfinansowane ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030