Czas kryzysu jest bardzo trudny zarówno dla przedsiębiorstwa, jak i dla jego klientów. Popyt na produkty lub usługi zaczyna spadać, przez co zmniejszają się zyski, a firmy są zmuszone do cięcia kosztów, a nawet zwolnień. Czy w czasie recesji gospodarczej możliwe jest efek- tywne zdobycie nowych klientów i utrzymanie dotychczasowych? Naszym zdaniem tak! Tak naprawdę, potrzeba budowania relacji z klientami nigdy nie była większa.

Zapraszamy do zapoznania się z opracowaniem przygotowanym przez naszą fundację

Działanie sfinansowane ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030