Zapraszamy do zapoznania się z raportem stanowiącym rozwinięcie tematów poruszonych w trakcie webinarium nt. sposobów ratowania przedsiębiorstw znajdujących się w sytuacjach kryzysowych (m.in. tych wywołanych pandemią CV-19), które można obejrzeć poniżej. Raport dostępny jest po kliknięciu przycisku „przeczytaj”. 

.Działanie sfinansowane ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030